Grodzice stalowe

Solidne konstrukcje złożone z elementów stalowych, żelbetonowych, drewnianych lub z tworzywa sztucznego można znaleźć pod hasłem grodzice. Są one znane również pod nazwą ścianki szczelne lub ścianki Larssen. Branża budowlana cieszy się ogromnym zastosowaniem takiego typu konstrukcjami:
- W budownictwie drogowym:
    - zabezpieczają ściany wykopów przed ich osunięciem
    - przy budowie tuneli oraz przyczółków mostowych w mostach kolejowych oraz drogowych
- W budownictwie podziemnym:
    - garaże i parkingi podziemne
- Jako ochrona przeciwpowodziowa:
    - umocnienie wałów przeciwpowodziowych jako najbezpieczniejsze oraz ekonomiczne rozwiązanie
- Przy budowie wysypisk śmieci :
    - innowacyjne rozwiązanie ze względu na szczelność grodzic i ich ekologiczne właściwości

Jednym z najważniejszych walorów tych konstrukcji jest to, iż można je wielokrotnie użytkować we wszystkich rodzajach podłoża. W zależności od zapotrzebowania można wyróżnic kilka typów grodzic stalowych np. gorącowalcowane i zimnogięte o różnym kształcie, o różnych parametrach wytrzymałościowych, konstrukcyjnych oraz w wielu gatunkach stali. Grodzice o profilu typu LARSSEN, HOESCH, GU oraz VL są zaliczane do grodzic gorącowalcowanych.

Grodzice zimnogięte

Profile szalunkowe typu KD, KL lub KS 3,25 oraz GZ-4 są zaliczane do grodzic zimnogiętych.
Przy doborze typu, długości grodzic oraz gatunku stali brane są pod uwage różne parametry takie jak:
- rodzaj podłoża,
- głębokość wykopu,
- gabaryty fundamentu
- obciążenie gruntu.

Wibromłoty nierezonansowe, które są innowatywnymi urządzeniami o wysokiej częstotliwości, używane są do zagłębiania lub pogrążania grodzic w wykopach. Tego typu nowoczesne urządzenia dają możliwość pogrążania grodzic w pobliżu wrażliwych na drgania konstrukcji, instalacji lub zabudowań miejskich.